Avisar de contenido inadecuado

Targeta Sanitaria en A S E S O R TCA

10/03/2014

CatSalut cobrarà per fer duplicats de la targeta sanitària

La targeta sanitària continuarà essent gratuïta i la taxa de 7 euros s’aplicarà als duplicats per pèrdua, deteriorament o robatori

Obtenir la targeta sanitària individual continuarà essent un tràmit gratuït però a partir del dia 1 de març correspondrà pagar la taxa a totes aquelles sol·licituds de renovació i reposició de la targeta per causes no...